Tre kloka barnläkare skriver i Läkartidningen om dödsfallsutredningar. De har studerat dödsfall bland barn 2006-2011. Varje […]
Nu säger Europadomstolen ifrån. Sveriges lag har inte skyddat en 14-årig flicka som smygfilmats naken av […]
Barnahus är den i särklass bästa modell jag sett för att ta emot barn som misstänks […]
Idag skriver Skolinspektionen och Barn – och elevombudet i Dagens Nyheter om allvarligt våld i skolan. […]
Jag tycker att det är bra att media rapporterar om flickan Maria i Grekland. Hon har […]
Funderar över hur det är för barn att berätta för omvärlden om svåra saker. Skönt, svårt, […]
Den här veckan har jag rest en del i Sverige för att föreläsa. Jag tycker om […]
Ser tillbaka på en intensiv vecka. Möten med våldsutsatta barn, möten med vuxna, skrivande, föreläsningar… Många, […]
Hälso – och sjukvården i Sverige debatteras livligt och kritiseras ofta. Men jag saknar en aspekt, […]
Det där med mobbning är ett komplext fenomen. Jag ser ofta att mobbning försvåras av att vuxna, […]