Det där med mobbning är ett komplext fenomen. Jag ser ofta att mobbning försvåras av att vuxna, personal, skolledning eller föräldrar, inte klarar av att hantera mobbningen. De förminskar och bagatelliserar.  Det sker även när det handlar om regelrätt misshandel eller om allvarliga hot. I allt för många fall sanktionerar de vuxna att ett barn utsätts, i värsta fall är de med och mobbar.

Sedan drygt sex år finns en möjlighet för skolor att flytta de barn som mobbar. Det är ingen bra lösning. Det allra bästa är om man kan lösa situationen i skolan så att alla elever känner sig trygga. Men vi har alltför många exempel på att det inte lyckas. Istället händer det som är än värre, de barn som mobbats tvingas att fly från sin skola och de kompisar de har.

Skolans möjlighet att flytta mobbare är viktig. Men den används ytterst sällan. Aftonbladet granskar just nu mobbning och har funnit att endast 12 av 160 kommuner har använt sig av möjligheten.

Jag tror att det delvis handlar om feghet, om skolan väntar så ”löser sig” problemet genom att den mobbade eleven flyttar. På pappret sker det frivilligt. I realiteten sker det med tvång. Kräver skolan åtgärder, kräver de att mobbarna flyttas, så uppstår konflikter med mobbarna och deras föräldrar.  Det är dags att skolan vågar ta i de konflikterna!

Det var vad jag sade till Aftonbladet idag. Just nu genomför de en granskning av mobbning i svenska skolor. När jag blev intervjuad berättade journalisten att utbildningsminister Jan Björklund inte ville uttala sig i frågan. Några timmar senare hade han ändå tagit kontakt med Aftonbladet och berättat att han tror att det finns en betydande flathet hos skolorna och att man borde utnyttja möjligheten att flytta mobbare oftare.

Bra granskning!

Categories:

Comments are closed