Jag tycker att det är bra att media rapporterar om flickan Maria i Grekland. Hon har hittats hos ett par som hon inte är släkt med och det finns misstankar om människohandel. Det behöver utredas och det finns definitivt ett allmänintresse i frågan.

Men där någonstans tar det stopp för mig. Varför sprids bilderna och filmerna på Maria? Maria har ingenting att säga till om i frågan och bilden av hennes ansikte sitter inetsat i många av oss nu. Maria har inte bett om att bli världskänd, hon har inte bett om att bli igenkänd var hon än rör sig. Hon har definitivt inte bett om att skvaller och känsliga detaljer i hennes familjeliv ska bli allmän egendom.

Visst är det viktigt att hon identifieras! Men de föräldrar som saknar en liten blond fyraåring är få. Sprid informationen och låt de föräldrar som saknar ett barn se bilderna!

Varför sprids bilder på de personer hon bott hos, på de som uppges vara hennes biologiska föräldrar och på små barn som kanske är hennes syskon? Vad har det med saken att göra att en del av personerna är romer, och varför upprepas det i artikel efter artikel?

Läser om de etiska pressreglerna. Pressen ska respektera den personliga integriteten, man ska alltid visa brotts- och olycksoffer största möjliga hänsyn, man ska inte framhäva berörda personers etniska ursprung om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande, man ska vara varsam med bilder… Klokt!

Fortsätt att rapportera om Maria! Skydda henne och utred eventuella brott! Fortsätt att uppmärksamma handel med barn! Men gör det med respekt för och hänsyn till Maria. Gör det utan att exponera hennes ansikte.

Artikel 16 i FN:s konvention om barnets rättigheter slår fast att inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.  Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.

Barn har rätt till ett privatliv. Även Maria.

Comments are closed