När jag började arbeta på Rädda Barnen 2004 var sexuella övergrepp via nätet ett relativt nytt och okänt fenomen. Under några år prioriterade jag de barn som utsatts via nätet på vår mottagning.

Det blev snart tydligt att även om alla barn kan luras eller hotas in i övergrepp, är de som löper allra störst risk att utsättas de som tar stora risker och kanske till och med till synes medvetet låter sig utnyttjas. En del av de tonåringar jag kom att träffa hade ett extremt självdestruktivt beteende. De kunde själva söka upp sina förövare genom att till exempel sälja sexuella tjänster.

Det har varit en utmaning att förstå och beskriva de här tonåringarna utan att lägga skuldbelägga dem. Deras utsatthet har ofta sin grund i tidigare upplevelser av våld och övergrepp och i en stor ensamhet. Och kanske är det ännu värre att utnyttja de ungdomar som redan mår så dåligt.

Jag har definierat att skada sig genom sex så här:

När man har ett mönster av att söka sig till sexuella relationer som innebär att man skadar sig själv, fysiskt och psykiskt. Beteendet orsakar starkt signifikant lidande eller försämrad funktion i skolan, arbetet eller på andra viktiga områden.