I behandling har jag mött barn som upplevt de flesta former av våld. Det har handlar om fysisk barnmisshandel, sexuella övergrepp, barn som bevittnar våld mot en förälder och barn som utsatts för vanvård.

Men jag har inte stannat vid att erbjuda stöd och behandling, jag har också dokumenterat mitt arbete och försökt förbättra omhändertagandet och villkoren för alla utsatta barn.

Barn utsätts dagligen för våld och övergrepp i Sverige. Alla barn har rätt till en uppväxt fri från våld. Vi måste hjälpas åt för att förebygga våld och för att se till att de barn som utsatts får det stöd och den rehabilitering de har rätt till!

Jag föreläser gärna och ofta om de här frågorna!