Jag föreläser ofta och gärna om barn som utsatts för våld ur olika aspekter. Jag har föreläst i många olika sammanhang för små eller väldigt stora grupper, för allmänheten eller för professionella inom olika yrken. Vanliga teman för föreläsningar är:

Jag föreläser ofta och gärna om barn som utsatts för våld ur olika aspekter. Jag har föreläst i många olika sammanhang för små eller väldigt stora grupper, för allmänheten eller för professionella inom olika yrken. Vanliga teman för föreläsningar är:

  • Våldsutsatta barn
  • Barnahus
  • Utsatthet via nätet
  • Sexuella övergrepp mot barn
  • Umgängesstöd
  • Samtal med barn i svåra situationer

Jag skräddarsyr gärna föreläsningar utifrån målgruppen och temat.