Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, debattör och föreläsare. Jag arbetar med och för våldsutsatta barn och för att förbättra deras villkor. Efter många år inom offentlig och ideell sektor arbetar jag nu som egen företagare. Jag föreläser, utbildar, ger konsultationer och handleder. Jag tar också emot uppdrag som handlar om att utveckla kunskap och att skriva om våldsutsatta barn. Mitt yrkesliv som psykolog började inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm. Jag specialiserade mig tidigt på utsatta barn och efter några år inom BUP fick jag 1998 möjligheten att vara med och bygga upp BUP Bågen, en specialenhet för barn som upplever våld. Där arbetade jag under många år med behandling av barn som utsatts för våld eller övergrepp, i grupp och individuellt. 2004-2013 arbetade jag på Rädda Barnen. Där har jag varvat behandlingsarbetet med våldsutsatta barn med utvecklingsarbete och opinionsbildning. Jag har skrivit flera böcker och ett stort antal rapporter och artiklar på området. För mig är det givande att få möjlighet att fördjupa mig och bli bra på hur man bemöter våldsutsatta barn och hur man hjälper dem att utvecklas och att leva med sina minnen. Det är en förmån att få möjligheten att utveckla och sprida kunskap om våldsutsatta barn och att vara med och förbättra villkoren för våldsutsatta barn i Sverige! Det har lett till härliga möten med fantastiska barn och föräldrar som gör det bästa av sin svåra situation.