Barnahus är den i särklass bästa modell jag sett för att ta emot barn som misstänks vara utsatta för våld. Egentligen är det så självklart, de vuxna från olika myndigheter ska samverka, de ska sätta barnets behov i centrum och de ska träffa barnet i en gemensam, trygg och barnvänlig lokal. Det är många som håller med mig. För nio år sedan fanns inga Barnahus i Sverige. Idag har vi 29 Barnahus som täcker 170 av landets 290 kommuner. Det är en fantastisk framgång!

Men det är svårt att starta och driva ett Barnahus, det tar tid att få alla inblandade människor att samverka och sätta barnets behov i centrum. Det kräver dessutom resurser, Barnahus kan inte väga upp resursbrister och felprioriteringar hos myndigheterna.

I somras släpptes en kvalitetsgranskning av landets 23 första Barnahus. Jag och professor Carl Göran Svedin genomförde den och skrev rapporten Inuti ett Barnahus. Vi såg att många Barnahus hade en god kvalitet på verksamheten, men att bara fyra levde upp till de krav som ställs på ett fullvärdigt Barnahus. Några verksamheter hade väldigt långt kvar till att leva upp till namnet Barnahus. En av de verksamheter som fick lägst poäng var den i Stockholm. Stockholm är min stad, och det gör mig ont. Jag har i mitt yrkesliv mött alltför många barn som far illa där, och med egna ögon sett konsekvenserna av bristerna.

Det gör att jag är desto gladare när jag läser tidningen idag och ser att socialborgarrådet Anna König Jerlmyr, hälso-och sjukvårdsborgarådet Filippa Reinfeldt, polismästare Mats Löfving och chefsåklagare Agneta Isborn Lind nu gemensamt går ut och deklarerar mycket höga ambitioner för ett Barnahus i Stockholm. Det ska starta i vår och tanken är att det ska uppfylla alla kriterier för ett fullvärdigt Barnahus. Särskilt roligt är förstås att jag känner igen formuleringar och krav från Inuti ett Barnahus.

Grattis Stockholm och alla Stockholmsbarn! Vi är inte framme än, men snart… Ambitionen är att varje barn i Stockholm som misstänks vara utsatt för våld eller övergrepp ska vara i centrum för hela utredningsprocessen, i en barnvänlig och skyddad miljö. Barnen ska erbjudas krisstöd, något som ofta fattats tidigare.

Mycket hårt jobb återstår innan visionen blir verklighet. Men vilken härlig vision!

 

Comments are closed