Barn är särskilt utsatta brottsoffer. För ett litet barn kan en väntetid som för en vuxen är OK vara outhärdlig och led atil att de fortsätter att utsättas för brott. Därför är det bra att vi har en lagstiftning som säger att brott mot barn ska utredas skyndsamt. Tyvärr följs den alltför sällan!

En pojke i förskoleåldern har berättat att hans mamma slår honom. Han är väldigt rädd för henne och vaknar av mardrömmar nästan varje natt. Han har berättat för många. För pappa, släktingar, sin lärare, sin terapeut och för polisen. Det har snart gått ett år sedan polisanmälan gjordes men inget beslut har fattas om åtal. Däremot har tingsrätten bestämt att han ska träffa sin mamma. Han vill inte och vaknar skrikande nästan varje natt av mardrömmar.

Det här är ett av de barn jag mött i mitt arbete. Efter polisanmälan tog det åtta månader innan någon polis hade tid att intervjua honom om vad som hade hänt. För ett förskolebarn är åtta månader en oändlig tid. Jag bestämde mig för att ta reda på hur det såg ut för andra barn i Sverige. Fick de också vänta på att träffa polisen?

Resultaten har Rädda Barnen publicerat i en rad uppmärksammade rapporter: