I mitt arbete har jag träffat många barn och ungdomar med skyddade personuppgifter. De allra flesta har varit offer för våld inom familjen. De kan ha blivit misshandlade eller utsatta för sexuella övergrepp och deras mamma, pappa eller syskon kan ha misshandlats eller hotats allvarligt.

Vanligast har varit att barn och/eller mamma utsatts av barnens pappa, styvpappa eller morfar, men det finns också exempel på barn och pappor som hotats av en mamma eller styvmamma.

Barn med skyddade personuppgifter har ofta en svår och osäker vardag. Ofta är de inte alls skyddade utan väldigt oskyddade! De tvingas lämna sitt hem, sina vänner och sitt dagis eller sin skola för att gömma sig för en våldsam vuxen. Och alltför ofta möts de av okunskap av omvärlden.

Jag har engagerat mig för den här gruppen och försökt sprida kunskap om deras särskilda behov och deras utsatthet. Det har jag gjort genom att delta som föreläsare i ett projekt som stiftelsen Allmänna Barnhuset hållit i och genom att medverka som författare till boken Barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter.