Tre kloka barnläkare skriver i Läkartidningen om dödsfallsutredningar. De har studerat dödsfall bland barn 2006-2011. Varje år registrerades genomsnittligt 150 dödsfall bland barn per år som yttre orsak eller ofullständigt definierade. De argumenterar att man genom att studera Dödsorsaksregistret med stor sannolikhet kan finna barn vars dödsfall varit förknippade med faktorer som kunnat förebyggas, men där dödsfallen fallit utanför nuvarande lagstiftning gällande dödsfallsutredningar.

Artikelförfattarna anser att även fall där barn blivit allvarligt skadade till följd av misshandel eller omsorgssvikt bör inkluderas i dödsfallsutredningar. Jag kan inte annat än hålla med. Det har jag bland annat framfört tillsammans med Barnombudsmannen i en debattartikel tidigare i år.

Vi måste ta de lärdomar som går att dra från dödsfall bland barn på allvar. Det gäller dödade barn, barn som tagit sitt eget liv och barn som allvarligt skadats på grund av brott. Varje dödsfall som kan förebyggas innebär en enorm vinst. Det lidande som ett barns död innebär är enormt.

Comments are closed