Den här veckan har jag rest en del i Sverige för att föreläsa. Jag tycker om att göra det. Föreläsningar i små eller mellanstora städer blir annorlunda än de jag håller i storstäder. Det är nog inte så att jag säger andra saker, men min känsla blir att utbildningsdagar får en större tyngd, gör ett större avtryck än i storstäderna där så mycket annat sker.

Började veckan i måndags i Skövde med att prata om Barnahus tillsammans med samordnarna på det relativt nystartade Barnahus Skaraborg. På plats fanns många av de som arbetar i och med Barnahuset. Poliser, åklagare, barnläkare, personal från BUP och socialtjänst från de 15 kommuner som samverkar i Barnahuset.

I torsdags var jag i Borlänge och pratade på en kompetensdag om barns rätt till trygghet och skydd som anordnats av Länsstyrelsen och Rädda Barnen. Temat var sexuella övergrepp på nätet, sex som självskadebeteende och människohandel med barn.  På plats fanns cirka 150 personer från socialtjänsten, elevhälsan, barn- och ungdomspsykiatrin, polisen med flera.

På fredagen, veckans sista arbetsdag var jag tillbaka i Stockholmsområdet och inbjuden till en betydligt mindre grupp. Jag träffade styrgruppen för Barnahuset i Huddinge/Botkyrka och berättade om resultaten från Inuti ett Barnahus, vår kvalitetsgranskning av landets Barnahus.

Det jag tycker om med att föreläsa är att få träffa så många engagerade och duktiga människor. Det finns massor av saker som vi behöver förbättra vad gäller skydd och stöd av våldsutsatta barn. Men vi är många som arbetar för att åstadkomma det. Härligt att få mötas!

Comments are closed