Jag arbetar med många olika sorters uppdrag. Det kan vara enstaka föreläsningar, konsultationer, handledningsuppdrag, skrivuppdrag eller större utvecklings- eller intervjuprojekt. Det här är exempel på uppdragsgivare jag haft från mars 2013 och framåt:

Akademiska sjukhuset, Uppsala
Barnafrid- Nationellt kunskapscentrum
Barnombudsmannen
Botkyrka kommun
Brottsoffermyndigheten
Föreningen Bryggan, Stockholm
Föreningen HOPP, Stockholm
Föreningen Storasyster
Föreningen Tusen möjligheter
Gävle högskola
Göteborgs kommun
Huddinge kommun
Karolinska institutet
Kronofogdemyndigheten
Linköpings universitet
Länsstyrelsen, Stockholm
Länsstyrelsen, Västra Götalands län
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Nacka kommun
Nyköpings kommun
Polishögskolan, Stockholm
Regionförbundet Uppsala län
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Rädda Barnen, Sverige
Rädda Barnen, Åland
Save the Children, Italy
Skolinspektionen
Skövde kommun
Socialdepartementet
Socialstyrelsen
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Stockholms läns landsting
Stockholms stad
Stockholms universitet
Sveriges kommuner och landsting
Södertälje kommun
Trollhättans kommun
Täby kommun
Uppsala kommun
Ungdomsstyrelsen
Östersjöstaternas råd