Igår publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel som jag skrivit. Den handlar om våldtäkt mot barn, ansvar […]
Så har direktiven till den utredning som ska se över 2006 års vårdnadsreform äntligen kommit. Jag […]
Nu rapporterar media återigen om hur rättsväsendet misslyckas att ta våld i nära relationer på allvar. Läget […]
Idag skriver jag i Svenska Dagbladet. Det handlar om de förslag jag skulle vilja se från […]
Våld mot barn leder till sämre psykisk och fysisk hälsa, under barndomen men också under vuxenlivet. Den bild som framkommit […]
Våldsbrott i nära relationer är svåra att bevisa. De sker bakom stängda dörrar i hemmet och […]
Det går framåt. Igår skrev de fyra regeringspartierna om den nya Brottsskadelagen i Svenska Dagbladet. Den […]
Ett umgängesstöd är en särskilt utsedd person som ska närvara när barnet träffar en förälder och […]
För snart fjorton år sedan fick Sverige en ny lag – Lagen om särskild företrädare för […]