Idag skriver jag i Svenska Dagbladet. Det handlar om de förslag jag skulle vilja se från den nationella samordnaren mot våld i nära relationer – Carin Götblad. Hennes uppdrag avslutas i juni.

Den analys hon har av situationen för våldsutsatta barn i Sverige är dyster, men sann. Igår träffades vi på TV 4. Hon beskriver barns utsatthet levande och väl, och jag känner igen bilden. Kanske är jag lite mer positiv. Jag ser mycket missförhållanden, men också många goda exempel på när det fungerar.

Men jag är otålig och vill ha konkreta förslag. Vi vet att våldsutsatta barn inte uppmärksammas och skyddas på det sätt de har rätt till. Det är hög tid för förändring.

Comments are closed