Nu rapporterar media återigen om hur rättsväsendet misslyckas att ta våld i nära relationer på allvar.

Läget hos familjevåldsenheten i Malmö så illa att en stor andel av de brott som ska vara mest prioriterade inte blir utredda, säger speakerrösten på TV4 Nyheterna. Bara 13 % av misshandel och hot i nära relation redovisas för åklagare. En fjärdedel av polisanmälningarna om misshandel och sexualbrott utreds inte inom den lagstadgade tidsfristen.

Den här gången är den egentliga nyheten att  en av landets mest kända åklagare, Ulrika Rogland, slutar i protest mot att polisen inte tillsätter de resurser som behövs.

Utredningar, nationell samordnare mot våld, ambitioner att utrota våld i nära relationer… Många funderar över vad som kan göras för att stoppa våldet. En del av lösningen är enkel. Det måste finnas en polis som har tid att träffa den som utsatts och ta reda på vad som hänt. Svårare än så är det inte.

Men det är för svårt för vårt rättsväsende att åstadkomma.

Comments are closed