Det går framåt.

Igår skrev de fyra regeringspartierna om den nya Brottsskadelagen i Svenska Dagbladet. Den börjar gälla 1 juli i år och innebär några viktiga förbättringar för barn som upplevt våld hemma. Man tar fasta på barnens utsatta situation gentemot föräldrarna.

Det ska räcka med en vårdnadshavares underskrift för att barn ska kunna söka brottsskadeersättning. Idag krävs att bägge vårdnadshavarna skriver under, vilket leder till att den förälder som misshandlat kan stoppa ersättning till barnet. Barn ska också kunna söka brottsskadeersättning tills de fyller tjugoett, oavsett hur lång tid det gått sedan brottet ägde rum.

Det är bra, eftersom barn kan behöva bli vuxna för att kunna och våga söka ersättning när en förälder stått för våldet. Men det kan bli ännu bättre. Häromåret beräknade Svenska Dagbladet att enbart omkring en promille av de barn som bevittnat våld fick ersättningen. Det är inte mycket bättre idag.

Barn som upplevt våld genom att bevittna en förälder misshandla den andra har inte samma rättigheter som andra våldsutsatta barn. För att de ska få det behöver de bli målsägare.

Comments are closed