Så har direktiven till den utredning som ska se över 2006 års vårdnadsreform äntligen kommit. Jag har sett fram emot det, för jag tycker att det finns en hel del att se över!

Jag tänker på alla de barn jag mött som inte blivit lyssnade på, som är besvikna över att de inte känt sig delaktiga eller tillfrågats när domstolen fattar beslut som för dem känns livsavgörande. Jag tänker på alla de våldsutsatta barn som beskrivit att de mot sin vilja tvingats till umgänge med en förälder som de är rädda för.

Utredaren ska följa upp och undersöka hur reglerna har fungerat i praktiken och om syftet med reformen – att stärka barnrättsperspektivet – har uppnåtts. En annan huvuduppgift för utredaren är att kartlägga och analysera orsakerna till ökningen av antalet vårdnadsmål.

Jag är glad att regeringen betonar syftet att stärka barnrättsperspektivet och att de ska utreda hur barnets rätt att komma till tals ska stärkas. Det är också bra att utredaren inom ramen för uppdraget ska föra dialog med barn och unga. Det där att höra vad barn har för erfarenheter och synpunkter glöms så ofta bort i offentliga utredningar.

Men jag är besviken att det inte tydligt står att man ska utreda om barn i familjerättsliga tvister ska få rätt till ett eget ombud. Det borde finnas med i direktiven!

En annan ljuspunkt är att Stiftelsen Allmänna Barnhuset fått medel för att starta samverkansteam som genom tvärprofessionell samverkan ska stödja föräldrar och barn i samband med en separation.

Men jag är besviken att det inte tydligt står att man ska utreda om barn i familjerättsliga tvister ska få rätt till ett eget ombud. Det borde finnas med i direktiven!

Ser fram emot vad utredningen kommer fram till i oktober 2016!

Comments are closed