Barn har rätt att höras! Vid alla viktiga myndighetsbeslut som rör dem ska de få komma […]
När barn säljs för sexuella ändamål är det lika vidrigt var i världen det än förekommer. […]
Vi verkar ha en socialtjänst i galopperande kris. Media rapporterar regelbundet om anmälningar om utsatta barn […]
FN:s konvention om barnets rättigheter fyller år. Det märks! Debattartiklar, inslag i TV och radio, evenemang […]
Jag startar morgonen i TV-huset. Vi diskuterar en ny rapport från Stiftelsen för Internetinfrastruktur. Den visar […]
Jag jobbar just nu med flera uppdrag som handlar om att sprida kunskap om sexuella övergrepp […]
Någonting har hänt. Barns delaktighet är verkligen på agendan. Fler och fler myndigheter informerar barn direkt. Det […]
Sexuella övergrepp mot barn är skadliga, smärtsamma och orättvisa. Kan man förebygga innan de sker ska […]
Barnen i P1 läggs ned.  Jag lyssnar på Simon i det allra sista avsnittet. Simon intervjuas i […]
Jag har tidigare skrivit om den version av Socialstyrelsens vägledning Att upptäcka våldsutsatthet som gick ut […]