Sexuella övergrepp mot barn är skadliga, smärtsamma och orättvisa. Kan man förebygga innan de sker ska man göra det.

Sedan några år tillbaka finns den nationella hjälplinjen PrevenTell för alla de människor som upplever att de tappat kontrollen över sin sexualitet, som känner oro för tankar eller handlingar eller är rädda att göra sig själv eller andra illa. Det handlar till exempel om alla de människor som är rädda för att de kan förgripa sig på andra, men som ännu inte gjort det.

Kan PrevenTell stoppa ett enda övergrepp, mot ett barn eller en vuxen, är det värt väldigt mycket. Den viktigaste vinsten är den som handlar om mänskligt lidande, men det handlar också om sparade pengar. Övergrepp kostar. De leder till psykisk och fysisk ohälsa, sjukskrivningar och förlorad arbetsinkomst, kostnader för hälso- och sjukvård, socialtjänst, polis, rättsväsende, kriminalvård och andra myndigheter.

Nu riskerar PrevenTell att läggas ned.

Hjälplinjen kostar tre miljoner per år att driva. Enligt en debattartikel i Aftonbladet motsvarar det samhällets kostnader för två våldtäkter, eller för en person i kriminalvård i tre år.

Inte har vi råd att lägga ned PrevenTell!

Categories:

Comments are closed