FN:s konvention om barnets rättigheter fyller år. Det märks! Debattartiklar, inslag i TV och radio, evenemang och statusuppdateringar… Ett livligt och ljudligt firande! Idag glömmer ingen att Barnkonventionen finns, och vi påminns om att den snart kan bli svensk lag.

Men i morgon är vi tillbaka i vardagen. Då gäller det att minnas.

Idag lyssnade jag på Lars H Gustafsson som föreläste på Barnahus i Stockholm. Lågmält och klokt lotsade han oss genom historien, genom de idéer som ligger till grund för Barnkonventionen och de idétraditioner som aktivt strider mot tanken att barn är bärare av egna rättigheter. Mig påminde det om att dessa olika idétraditioner funnits parallellt under lång tid, och att de fortsätter att göra det.

Vi satt i ett hus dit tusentals barn som misstänks vara utsatta för våld eller övergrepp ska tas emot varje år. Det handlar om barn vars rättigheter kränkts av föräldrar eller av andra vuxna. Lever myndigheterna upp till Barnkonventionens krav när det gäller de våldsutsatta barnen? Jag tror att de allra flesta tjänstemän som satt där med mig och lyssnade på Lars H Gustafsson kämpar för att göra det. Det är därför de är där. Men många var inte där.

En av alla artiklar om Barnkonventionen idag publicerades i Dagens Nyheter och är underskriven av mer än femtio organisationer, samlade under namnet Nätverket för Barnkonventionen. De välkomnar att Barnkonventionen ska bli lag, men konstaterar att barn i praktiken har ett mycket litet inflytande i beslut som direkt påverkar dem själva i Sverige. Och att det ofta är de allra mest utsatta barnen som blir minst lyssnade till.

Enligt artikeln saknar varannan svensk kommun en plan för att implementera barnkonventionen. En av tjugo kommuner inhämtar barns åsikter inför beslut som rör barn i kommunen.  43 procent av kommunerna tillfrågar sällan barnen.

Det saknas kunskap, skriver artikelförfattarna. Tjänstemän saknar kunskap om det förhållningssätt mot barn som genomsyrar Barnkonventionen. Jag håller med, men det handlar också om attityder. Många vuxna vet mycket, men vill inte låta barn ha inflytande på riktigt.  De håller helt enkelt inte med om att barn är individer med egna rättigheter och att alla barn har rätt att bli hörda i angelägenheter som rör deras liv.

Snart är födelsedagen till ända. 364 dagar återstår till nästa.

Categories:

Comments are closed