Någonting har hänt. Barns delaktighet är verkligen på agendan. Fler och fler myndigheter informerar barn direkt. Det är bra, för barn har rätt att komma till tals, att informeras och att vara delaktiga.

Barns rätt att komma till tals förutsätter att de informeras. Men för det allra mesta informerar våra myndigheter enbart vuxna via nätet och i skriftligt material. För att barn ska kunna ta till sig information behöver den ofta anpassas, och de allra flesta myndigheters verksamhet berör barn.

Jag är glad över Brottsoffermyndighetens information till barn som brottsoffer på webbplatsen www.jagvillveta.se .  Den har jag varit med och arbetat med. Socialstyrelsen och Barnombudsmannen håller på att ta fram information om socialtjänsten för barn. Men det är bara några av många exempel.

Ett av de senaste exemplen är Skolinspektionens information till barn. Självklart kan man tycka. De jobbar ju med barn. Det borde vara självklart, men det är faktiskt något nytt!

Categories:

Comments are closed