Jag har tidigare skrivit om den version av Socialstyrelsens vägledning Att upptäcka våldsutsatthet som gick ut på remiss. Den var tänkt som ett stöd för personal inom socialtjänst och hälso-och sjukvård för att fråga som våldsutsatthet. Jag föreslog att de skulle skrota vägledningen och tänka om. Den gav inget stöd för den som vill upptäcka våldsutsatthet, tvärtom riskerade den att bidra till att färre ställer de nödvändiga frågorna.

Det dröjde ett tag och sedan kom en ny version av vägledningen ut på remiss. Fortfarande gav den ett dåligt stöd för att fråga om våld. Men så hände äntligen något!

Nu har den färdiga versionen släppts:  Att vilja se, vilja veta och att vilja fråga- vägledning för att öka förutsättningarna anför att upptäcka våldsutsatthet. Där skriver Socialstyrelsen att mödrahälsovården bör ställa rutinfrågor om våld, och alla kvinnor som söker psykiatrisk vård bör tillfrågas om sina erfarenheter av våld. Socialstyrelsen rekommenderar även att frågan om våld tas upp i samtliga ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Det är en helomvändning från rekommendationerna i den första versionen. Uppenbarligen har de lyssnat på den kritik de fått och på remissinstanserna.

Man refererar till forskning som ger stöd för den nya  ståndpunkten. Det är bra. Men det känns ändå som att det är sunt förnuft som har vunnit på Socialstyrelsen!

Categories:

Comments are closed