Barn är tvungna att gå i skolan. Då måste de få känna sig trygga där. Men […]
Barnahus är den i särklass bästa modell jag sett för att ta emot barn som misstänks […]
Idag skriver Skolinspektionen och Barn – och elevombudet i Dagens Nyheter om allvarligt våld i skolan. […]
Det där med mobbning är ett komplext fenomen. Jag ser ofta att mobbning försvåras av att vuxna, […]
Intensiv vecka. Många spännande möten med barn och med professionella. Men en sak fastnar och gnager. […]
Blir lite extra arg när jag läser Ann-Marie Beglers debattartikel i Svenska Dagbladet  idag.  Skolinspektionen har granskat […]