Barn är tvungna att gå i skolan. Då måste de få känna sig trygga där. Men det finns alltför många som inte gör det.

Idag kom en ny rapport från Friends. Man har frågat drygt tolvtusen svenska barn om kränkningar i skolan och särskilt om sexuella trakasserier. Resultaten är bedrövliga.

En av fem flickor och en av tio pojkar har utsatts för sexuella trakasserier i skolan. Det innebär att det ingår i vardagen. Om så många är direkt utsatta kan man vara ganska säker på att i princip alla elever drabbas genom att se och höra vad som sker. Att kränka barn sexuellt blir något normalt, något accepterat och något förväntat.

Flickor är mer utsatta än pojkar, och flickor känner sig också mindre trygga i skolan på högstadiet än vad pojkar gör. Det är bara varannan tjej som alltid känner sig trygg.

Rapporten visar också att en tredjedel av högstadieeleverna inte känner att de har någon vuxen i skolan som de kan vända sig till för att få hjälp i utsatta situationer, och 40 % av eleverna tycker inte att personalen säger ifrån om någon blir kränkt.

Det vi ser i undersökningen skulle aldrig accepteras i vuxnas miljöer, säger Friends generalsekreterare till Svenska Dagbladet.

Nej, och det ska inte accepteras i barns miljöer heller.

Det är oacceptabelt, och kanske är det just det här som är den svenska skolans största problem idag.

Categories:

Comments are closed