Debattartikel Lex Bobby

 

Idag skriver jag tillsammans med Barnombudsman Fredrik Malmberg på DN Debatt. Vi vill att man utvidgar den så kallade Lex Bobby.

När barn dör till följd av brott häver lagen sekretessen och gör det möjligt för Socialstyrelsen att utreda vad som hänt.  Det finns redan brottsutredningar.  Det finns också utredningar av tillsynsmyndigheter, men de har ett annat fokus. De ska ta reda på om någon begått fel och ställa den som gjort det till svars.

Målet med dödsfallsutredningen är inte att ställa någon till svars, utan att lära, förstå  och undvika att det händer igen. Det kan gå fruktansvärt fel utan att någon enskild är ansvarig eller begått formella fel. Brister i samverkan, brist på vuxna att vända sig till eller på stödmöjligheter riskerar att förbli osynliga.

Det är ett haveri när barn dödas eller skadas allvarligt av brott. På ett liknande sätt är det ett haveri när ett barn tar sitt liv.

Vi föreslår att därför att regeringen utvidgar Lex Bobby till att:

• Innefatta fall där barn allvarligt skadas till följd av brott

• Innefatta barn som tar sitt eget liv

• Göra en utredning och en rapport för varje enskilt fall för att kunna synliggöra lokala brister

 

Comments are closed