Varje år kommer tusentals barn till polisen för att höras om misstankar om barnmisshandel. Ofta är […]
Så var det äntligen dags! Igår invigdes Sveriges nya nationella kunskapscentrum Barnafrid. Barnafrid finns på Linköpings universitet på […]
 Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit ett steg framåt vad gäller övergrep och andra brott […]
Svenska Dagbladet SvD skriver idag om att socialtjänsten i Stockholm får in allt fler anmälningar om […]
  I februari föreläste jag om samtal med barn i svåra situationer på Psykisk (o)hälsa mässan […]
Det skrivs och sägs mycket om utsatta barn i media. Ofta läser jag utan att reagera. […]
Jag halkar in på en ny studie som jag missat. I februari släppte SKL rapporten Barnavårdskarriärer […]
Sexuella övergrepp mot barn borde inte finnas! Det allra bästa är om de kan förebyggas innan de sker! […]
Jag har tillbringat ett par dagar i Tallinn. Europarådet och Östersjöstaternas råd  bjöd in till en konferens […]
I mitt arbete är FN:s konvention om barnets rättigheter central. Nu har Sveriges efterlevnad av Barnkonventionen […]