Det gör ont när pappa slår mamma

Det gör ont när pappa slår mamma

Barn känner och reagerar starkt när de utsätts för våldsbrott. Precis som alla andra brottsoffer. De har mycket frågor och behöver information. Precis som alla andra brottsoffer.  De har till och med rätt till information. Precis som alla andra brottsoffer.

Skillnaden är att barn i allmänhet har mycket mindre kunskap än vad vuxna har om att vara våldsutsatt. De har läst färre böcker, sett färre filmer och TV-program och de har inte gått lika länge i skolan som de vuxna har. De har också svårare att själva söka information.

Trots det finns väldigt lite av informationsmaterial som riktar sig direkt till barn. Bristen på information är också något som barn som utsatts för våld själva berättat om i Barnombudsmannens rapporter Signaler och Oskyddad från förra året. Barn behöver få kunskap om vad de har rätt till, och vilket skydd och stöd som finns att få om de utsätts för våld. De behöver veta vart de ska vända sig för att få hjälp, och vad som händer om de gör det.

Det har regeringen tagit fasta på och gett Brottsoffermyndigheten och Barnombudsmannen i uppdrag att ta fram eller anpassa information om skydd och stöd direkt riktad till barn och unga som brottsoffer. Det behövs!

Barn och unga ska involveras i framtagandet av informationen. Det är bra! Barn kan tala om vad de har frågor. Dessutom kan de ha svar som vuxna inte känner till!

Comments are closed