Barn har rätt att höras! Vid alla viktiga myndighetsbeslut som rör dem ska de få komma […]
Så har direktiven till den utredning som ska se över 2006 års vårdnadsreform äntligen kommit. Jag […]
Kaliber i P1 sände i helgen det sista avsnittet i sin granskning om barn som utsätts […]
Ett umgängesstöd är en särskilt utsedd person som ska närvara när barnet träffar en förälder och […]
Idag meddelar norska regeringen att man vill ändra lagen för att säkerställa att barn får komma […]