Idag meddelar norska regeringen att man vill ändra lagen för att säkerställa att barn får komma till tals och att utsatta barn får bättre skydd. Det handlar om de barn som drabbas av att föräldrarna tvistar om vårdnad, boende och umgänge.

Det är en glädjande nyhet! Barnminister Inga Marte Thorkildsen säger att vi måste lyssna även på vad förskolebarnen vill när föräldrarna separerar. Men att barnen också har rätt att avstå från att ha en mening.

Domaren får ansvar för att informera barnet om rättens beslut och om hur man tagit hänsyn till vad barnet vill.

Det här känns nytt och radikalt. Och viktigt. Jag uppfattar att de flesta föräldrar ser det som självklart att barn ska vara med och påverka viktiga beslut. Men när de är oense och tvisten måste lösas i domstol har inte barn mycket att säga till om. Dessutom har ingen ansvar för att informera barn om det beslut domstolen fattar.

Sveriges regering har aviserat en översyn av lagstiftningen om vårdnad och umgänge under mandatperioden. Det borde vara självklart att ta lärdom av Norges goda exempel i direktiven till den utredning som ska tillsättas!

 

Comments are closed