Varje år polisanmäls 14 000 fall av sexuella övergrepp eller misshandel av barn under femton år i Sverige. Men ytterst få läkarundersöks.

Idag tar P1 Morgon och Dagens Eko upp frågan. Jag är intervjuad.

Rättsmedicinalverket som ansvarar för frågan står för 430 rättsmedicinska undersökningar och rättsintyg. De flesta undersökningar utförs av andra läkare. Hur många vet ingen men man uppskattar att det är ungefär 13 % av alla anmälningar som leder till läkarundersökning. Alla är egentligen eniga, åklagare, poliser, läkare, forskare…  Fler barn behöver undersökas. Men ändå fungerar det inte.

Rättsmedicin finns bara på sex platser i landet, barn finns lite överallt! Vi behöver ett nytt system med specialutbildade barnläkare som ansvarar lokalt för undersökningar och som kan konsultera rättsläkare och ta med dem vid undersökningarna när det behövs.

Idag har barnläkarna sällan arbetstid avsatt för att samverka och undersöka barn i samband med polisutredningar . Det behöver de ha. Barnläkarna behöver finnas med i nära samverkan med rättsväsendet för att kunna berätta när det är motiverat med en läkarundersökning.

Våldsutsatta barn har samma rätt till upprättelse och skydd var de än bor i landet.  Det måste fungera även när det är långt till en av de orter där Rättsmedicin finns.

Det här är ett nationellt ansvar. Tyvärr finns det ingen som ansvarar för tvärprofessionell kunskapsutveckling kring våldsutsatta barn. Det räcker inte att Rättsmedicinalverket, Åklagarmyndigheten, Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen var för sig utreder frågan. Det handlar om samverkan och är en av de frågor där ett Nationellt kunskapscentrum för våldsutsatta barn skulle kunna bidra.

Det är dags att regeringen inrättar ett sådant!

Comments are closed