Jag känner mig nöjd idag. Jag kommer just från ett seminarium där Barnombudsmannens årsrapport presenterades för olika beslutsfattare. Den handlar om barn med psykisk ohälsa och vad de har för erfarenheter av vård och behandling. Deras röster är starka och viktiga. Jag har varit med och träffat en del av de 62 barn som fått komma till tals, och tillsammans med andra arbetat med att analysera och sammanfatta det de sagt.

Reaktionerna var positiva och rapporten har redan gett resultat. Socialdepartementets psykiatrisamordnare skriver på sin blogg att han är imponerad av Barnombudsmannens sätt att få barn i mycket utsatta situationer att berätta om sina erfarenheter och att en första slutsats av rapporten är att fler myndigheter borde utveckla sätt att ta in barns synpunkter.

Fredrik Lennartsson som är chef för Myndigheten för vårdanalys sade sig vara beredd att fortsätta det arbete som Barnombudsmannen inlett och låta barn inom psykiatrin komma till tals. Syftet med deras verksamhet är att driva på utvecklingen så att vården och omsorgen bättre förmår att sätta individerna i centrum, och det är tydligt att det finns ett stort behov av det inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Det som väckte starkast känslor var nog ändå vad barn som vårdas med tvång inom psykiatrin berättar. Anders Printz berättade att regeringen inom kort kommer att fatta beslut om att barn i den psykiatriska tvångsvården ska kunna ta direktkontakt med tillsynsmyndigheten och att barnens egen röst ska höras mer i tillsynen. Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram information till barnen om deras rättigheter och Statens Institutionsstyrelse får i uppdrag att stödja samverkan kring barn med behov av insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård samtidigt.

Gunilla Hult Backlund som är generaldirektören för Tillsynsmyndigheten (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) var också på plats. Hon var genuint upprörd över vad hon fick höra och ser fram emot att ta fram informationsmaterial för barn och att låta dem komma till tals i tillsynen. Hon beskrev att hon vet att det finns allvarliga missförhållanden inom tvångsvården, hon tog den skarpa kritiken mot BUP i Stockholm som ett exempel, men att barnens egna berättelser gjorde allt så mycket starkare.

Så, idag har barn med psykisk ohälsa fått komma till tals, makthavare har lyssnat, och de är beredda att omedelbart göra förändringar.

En bra dag.

Categories:

Comments are closed