Foto: Fick en bok på posten. Snart tillgänglig via Allmänna Barnhusets hemsida.  Ett av kapitlen har jag skrivit!

År 2010 kom en ny lag, en lag som är unik och på många sätt revolutionerande. Den tar barns rätt till information på sort allvar.  Lagen gav hälso- och sjukvårdens verksamheter och personal skyldighet att särskilt beakta barnets behov av information, råd och stöd när en förälder har en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, är missbrukare av alkohol eller annat beroende framkallande medel. Detsamma gäller när en förälder oväntat avlider.

Men hur gör man? När man arbetar med vuxna är det inte alltid självklart att man är bekväm eller trygg i en situation när man ska informera barn om svåra saker. Vad säger man är mamma super? Vad behöver ett barn veta när pappa är psykotisk? Hur närmar man sig ett barn som riskerar att förlora en förälder i cancer? Eller när en förälder dött?

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har utarbetat en metod för hur det kan gå till. De har dessutom gett ut en antologi som ger en fördjupning när det gäller några olika områden som berör barnets rättigheter och delaktighet. Jag är med på ett hörn och skriver om bemötandet av barn.

Categories:

Comments are closed