Socialstyrelsen släpper idag en rapport som de själva ser som alarmerande. I en debattartikel i Svenska Dagbladet  beskriver Lars- Erik Holm och Mona Heurgren att många placerade barn och unga far, eller riskerar att fara, mycket illa. De misslyckas alltför ofta i skolan. De skadar sig själva tio gånger oftare än andra barn! De får psykofarmaka 15-19 gånger oftare än andra barn! Dödligheten är fem till tio gånger högre än hos andra barn och ungdomar!

Det måste till en drastisk förändring så att utsatta barns rätt till utbildning och deras psykiska och fysiska hälsa kommer i fokus. Socialstyrelsen beskriver öppna jämförelser, nationella utvärderingar, föreskrifter, handböcker och vägledningar som ska underlätta socialstyrelsens arbete. De tar fram ett utbildningsmaterial för jour- och familjehem och en bedömningsmetod så att kommunerna kan rekrytera familjehem som är trygga och säkra.

Det som barnen själva tar upp när Socialstyrelsen frågat vad som är viktigt för att förbättra omsorgen är behovet av trygghet och säkerhet, att familjehemsföräldrar och personal på institutioner är snälla och att de blir väl behandlade.

Det griper tag i mig! Barnen vill att de som tar hand om dem ska vara snälla och de vill bli väl behandlade! Det visar hur illa det är.

Samhället är fortfarande en dålig förälder!

Comments are closed