Alla ska följa lagen, det lär vi oss tidigt. Redan som barn. Men vi lär oss också att alla inte gör det. Redan som barn lär vi oss att det finns tjuvar och banditer. Som tur är finns det poliser och andra som hjälper till och ser till att lagen följs.

De flesta barn är trygga i sin familj, men inte alla. De barn jag arbetar med är ofta utsatta för våldsbrott i familjen. De vuxna som ska skydda dem skrämmer och kränker. Då behövs andra vuxna som skyddar och stöttar. För många barn är polisen symboler för de där andra, trygga och starka vuxna. Polisen kan hjälpa dem.Att veta att de finns är ändå en liten trygghet.

Igår släppte Rädda Barnen en ny rapport som jag skrivit. Rapporten är ny men temat är gammalt. Det handlar om att rättsväsendet inte följer lagen.

Svensk lag säger att en polis och åklagare inte får ta mer än 90 dagar på sig att utreda vålds- eller sexualbrott mot barn om det finns en skäligen misstänkt. Men väldigt många utredningar tar längre tid än så, i hela landet klarade man bara tidsfristen i 64 % av fallen under 2012.

Skillnaderna över landet är väldigt stora. I Jönköping och Helsingborg klarade man av att utreda 80 % av fallen i tid. I Falun och Södertörn klarade man bara att utreda 42 % i tid! I extremfallen kan det ta år innan ett misstänkt brott tas upp i domstol.

Rapporten har lett till att media på många håll i landet rapporterat om hur polis och åklagare sköter sig lokalt. Ett av många exempel är ABC-nytt som beskriver den närmast katastrofala situationen i Södertörns polismästardistrikt. Det positiva är att polisledningen helt tar på sig ansvaret och medger att situationen beror på dåliga prioriteringar.

I Södertörn har många barn erfarenheter av att inte ens polisen följer lagen, att inte ens polisen har tid för barn som misshandlas. Det måste förändras! Jag önskar att alla barn i Södertörn och överallt annars i Sverige istället ska få lära sig att alla ska följa lagen, och att polisen är till för att skydda dem.

Comments are closed