Igår publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel som jag skrivit. Den handlar om våldtäkt mot barn, ansvar […]
I mitt arbete är FN:s konvention om barnets rättigheter central. Nu har Sveriges efterlevnad av Barnkonventionen […]
– Jag kan förstå att man blir sen. Det förlåter man. Det blir jag också ibland. […]
Barn kommer inte till tals, deras berättelser tas inte på allvar och anmälningsplikten fungerar inte som […]
Många reagerar efter dödsfallet i Karlskrona. Barnombudsmannen skriver att socialtjänsten måste få förutsättningar att klara sitt […]
Idag skriver jag i Svenska Dagbladet. Det handlar om de förslag jag skulle vilja se från […]
Det går framåt. Igår skrev de fyra regeringspartierna om den nya Brottsskadelagen i Svenska Dagbladet. Den […]
Barnahus är den i särklass bästa modell jag sett för att ta emot barn som misstänks […]
Hälso – och sjukvården i Sverige debatteras livligt och kritiseras ofta. Men jag saknar en aspekt, […]
Socialstyrelsen släpper idag en rapport som de själva ser som alarmerande. I en debattartikel i Svenska […]