Nu är det dags igen. En 16-årig flicka har låsts in på rättspsyk tillsammans med dömda, psykiskt sjuka vuxna. Jag är förvånad och arg över att någon inom vården överhuvudtaget kan försvara den ordningen. Jag har tidigare skrivit här om barn som tvångsvårdas inom vuxenpsykiatrin Det är helt och hållet oacceptabelt.

Barn som är så sjuka att de vårdas inom psykiatrins slutenvård behöver mycket vänlighet, omsorg, tålamod och respekt. De behöver trygghet. De har samma rättigheter som andra barn, och kränks de rättigheterna blir följderna än värre än för barn som mår bra.

Miljön inom den slutna vuxenpsykiatrin är skadlig för barn. Miljön inom rättspsykiatrin är än värre. Det handlar om nödlösningar och om missriktad spariver, inte om vård.  Att låsa in barn med dömda våldsbrottsligar borde definitivt vara förbjudet. Att låsa in personer som inte dömts för brott på rättspsyk borde vara förbjudet oavsett hur gamla de är! Vem tänker sätta stopp för det här?

Categories:

Comments are closed