Jag halkar in på en ny studie som jag missat. I februari släppte SKL rapporten Barnavårdskarriärer […]
I mitt arbete är FN:s konvention om barnets rättigheter central. Nu har Sveriges efterlevnad av Barnkonventionen […]
Aftonbladet har en artikelserie om psykisk ohälsa bland unga i Sverige Idag är jag intervjuad. Självmorden […]
Idag skriver Dagens Nyheter om att den personal som slagit larm om missförhållande inom BUP-kliniken i […]
Hur står det till på BUP i Stockholm? I februari i år riktade  Inspektionen för vård […]
Långsamt går det ändå framåt. Det har under en längre tid förts fram kritik mot hur […]
Det är inte tillåtet att låsa in människor, att binda fast dem eller att droga ned […]
Första gången Lisa tvångsvårdades inom psykiatrin var hon bara fjorton år. Hon bältades. De tre närmsta […]
  Sagor har oftast lyckliga slut. Hur gruvlig sagan än är så ger det lyckliga slutet […]
Jag känner mig nöjd idag. Jag kommer just från ett seminarium där Barnombudsmannens årsrapport presenterades för […]