Barn med funktionsnedsättningar utsätts mycket oftare för våld och förtryck än andra barn. Det konstateras i en rapport från UNICEF i slutet av maj.

De är utsatta för våld tre till fyra gånger oftare än andra barn. Barn med utvecklingsstörning blir mer än fyra gånger så ofta utsatta för sexuella övergrepp som barn utan funktionsnedsättning.

Siffrorna gäller barn i rika länder. UNICEF beskriver att i många fattiga länder saknas statistik och en av de oroande slutsatserna i rapporten är just att information om de här barnen så bristfällig.

Det är så djupt orättvist. Det räcker inte med den börda en funktionsnedsättning innebär. Många barn är dessutom drabbade av våld. Och deras funktionsnedsättning gör det ofta svårare att få och att tillgodogöra sig stöd.

Så är det i världen och också i Sverige.

Enligt en stor svensk enkätstudie har vart tionde friskt barn någon gång blivit slagen av en vuxen hemma. Det är dubbelt så vanligt att barn som själva angett någon form av kronisk sjukdom eller funktionshinder också berättar att de blivit slagna. Vissa diagnoser innebär att barnen är än mer drabbade.

44 % av barnen med ADHD uppger att de blivit slagna hemma.

41 % av barnen med epilepsi uppger att de blivit slagna hemma.

37 % av barnen med psykiska besvär uppger att de blivit slagna hemma.

37 % av barnen med talfel uppger att de blivit slagna hemma.

Bakgrunden varierar säkert. Många gånger kan det handla om förtvivlade och utmattade föräldrar som inte orkar. Andra gånger kan symtomen hos barnen vara reaktioner på misshandel och missförhållanden.

Oavsett vad det beror på behöver vi vara vaksamma och lära oss att barn med sjukdom och funktionshinder kan vara dubbelt drabbade. Men framförallt måste vi vara varsamma om de här barnen, om deras syskon och föräldrar.

Idag har familjer som innefattar ett barn med funktionshinder ett mycket tufft liv. Förutom den sorg och den belastning det kan innebära måste de hantera en lång rad myndighetskontakter.  Om vi genom att ge ett tidigt och sammanhållet stöd gör deras liv lite lättare, lite mindre tufft kan de också orka vara varsamma med varandra.

 

Comments are closed