Brott mot barn går före - om man bor i rätt del av landet 2013

Brott mot barn går före – om man bor i rätt del av landet 2013

Brott med unga inblandade ska utredas snabbare, enligt en utredning som lämnades till justitieminister Beatrice Ask idag. Det är alldeles utmärkt!

Barn är särskilt utsatta brottsoffer. För ett litet barn kan en väntetid som för en vuxen är OK vara outhärdlig och leda till att de fortsätter att utsättas för brott. Därför är det bra att vi har en lagstiftning som säger att brott mot barn ska utredas skyndsamt. Tyvärr följs den alltför sällan!

Våld mot barn är en stor riskfaktor vad gäller fysisk och psykisk ohälsa – under hela livet, och när ett barn är utsatt för brott av sin egen mamma eller pappa är barnet extra skyddslöst. Andra insatser blir oftast verkningslösa om barnet fortsätter att utsättas för våld eller hot. Men för många barn brister skyddet under utredningstiden.

Fyra år i rad har jag på uppdrag av Rädda Barnen granskat handläggningstiderna vid våldsbrott mot barn.

I den senaste rapporten Brott mot barn går före – om man bor i rätt del av landet kunde jag konstatera att den lagstadgade tidsfrist som finns när det gäller vålds- och sexualbrott mot barn (0-17 år) så enbart följs i 64 procent av fallen. I Falun, Södertörn, Kristianstad och Norrköping klarade man inte ens att hålla tidsfristen i hälften av ärendena.

I rapporten föreslog vi bland annat att ett skyndsamhetskrav skulle införas i domstol. Regeringens utredare håller med. Han vill snabba på brottsutredningarna ytterligare och införa en tidsfrist i domstol när barn misstänks vara utsatt för brott. Han föreslår också ändringar som gör att skyndsamhetskrav och tidsfrister ska gälla fler utredningar när barn är inblandade i brott, vare sig de begått brotten eller är misstänkta.

Hoppas att det här kommer att bidra till att fler barn känner sig tagna på allvar när de utsatts för brott!

Comments are closed