”Arresten är ett helvete som äter dig inifrån” säger Daniel som hamnade där första gången när han fyllde femton år. Han är långt ifrån ensam. I Barnombudsmannens årsrapport avslöjas att barn satt i arrest vid 3118 tillfällen under 2011. De har inte där att göra!

Den isolering som barn utsätts för i arresten kan liknas vid tortyr och har kritiserats av bland annat FN:s kommitté mot tortyr och Europarådets tortyrkommitté.

– Det behövs kontakt med en vuxen att relatera till, någon som lyssnar, förklarar sammanhang och hjälper till att tänka igenom det som lett fram till frihetsberövandet, säger jag när jag intervjuas i rapporten.

Nu vet vi för första gången hur många barn som finns i arrester, vi vet mycket mer om hur frihetsberövade barn upplever sin situation och vi har sju konkreta förslag från Barnombudsmannen som kan förbättra situationen för barn i arrest och häkte.

Det är dags för en förändring!

Comments are closed