Hälso – och sjukvården i Sverige debatteras livligt och kritiseras ofta. Men jag saknar en aspekt, […]
En fråga som jag ofta återkommer till är bristen på det man kallar för första linjens […]
Läser i Dagens Nyheter idag om barn i Stockholm som vårdas inom vuxenpsykiatrin, barn som isoleras i […]
Det är fortfarande ljummet i luften, fortfarande sommar även om regnet strilar ned just idag. Jag […]
Läser en artikel i Dagens Nyheter. Den konstaterar återigen att det finns stora brister i den […]
  När jag gick på psykologlinjen gjorde jag min praktik på PBU. Jag blev väldigt väl […]
Förra veckan var jag inbjuden av socialutskottet att föreläsa på ett internt kunskapsseminarium i riksdagen. Det […]
Läser Dagens Nyheters ledare idag. Livsfarlig medikalisering är titeln. Den berättar om att både andelen och […]
Vart man än söker för psykisk ohälsa ska man tas emot, få relevanta insatser eller hjälp […]
Nio BUP-psykologer skriver idag i Svenska Dagbladet om en verksamhet i kris. De refererar till den […]