Just nu arbetar jag intensivt med att skriva om Barnahus. Det är redovisning av ett projekt som Linköpings universitet driver tillsammans med Rädda Barnen. Tack vare medel från Brottsofferfonden kunde jag och professor Carl Göran Svedin förra året besöka 23 Barnahus över hela landet.

På ett Barnahus samarbetar myndigheterna kring ett barn som misstänks vara utsatt för brott. Barnahus är en helhetslösning som innebär ökade förutsättningar för att barns rättigheter tillgodoses och för att utredningar bedrivs effektivt.

Målet är att barnet ska slippa att åka till flera olika lokaler och myndigheter och upprepa sin berättelse för många olika personer. Barnahuset ska vara inrett på ett sådant sätt att barn och tonåringar känner sig trygga och bekväma. Miljön ska vara anpassad efter deras behov. De olika myndighetsrepresentanterna samarbetar som ett team med barnets rättigheter i fokus. Barnahuset har personal som ansvarar för samordning och bjuder in till samrådsmöten, samarbetsmöten och gemensamma utbildningar.

Framväxten av Barnahus har varit extremt snabb. 2006 fanns det sex Barnahus, 2010 fanns tjugotvå och i år drygt trettio.  Men skillnaderna mellan verksamheterna har varit stora, och alla har inte levt upp till ursprungstanken med Barnahus. Det ledde snabbt fram till diskussioner om behovet av en gemensam definition av vad ett Barnahus är och gemensamma kriterier för landets Barnahus, på ett liknande sätt som man har i USA.

På uppdrag från Rädda Barnen tog jag fram ett första förslag till gemensamma svenska kriterier för Barnahus 2007. De reviderades 2009. Senare samma år fastställde regeringen vilka kriterier som gäller för att en verksamhet ska få kalla sig för Barnahus.

Nu har vi gått igenom verksamheten på Barnahusen för att se i vilken mån de lever upp tillregeringens kriterier. Ytterligare ett mål är att ta fram en svensk manual för kvalitetssäkring av Barnahus.

Intresset för Barnahus fortsätter att vara stort. Förra veckan besökte jag och Carl Göran Svedin justitiedepartementet och personal hos den nationella samordnaren mot våld i nära  relationer och berättade om Barnahus.

I maj kommer slutrapporten!

Categories:

Comments are closed