Är böter ett rimligt straff för sexuella övergrepp mot barn? Det tycker inte FN:s barnrättskommitté. Men så är det i Sverige. Barnrättskommittén har kritiserat Sverige och vill att straffen ska skärpas.

Nu lanserar Ecpat sin valkampanj #sopigstraffskala. De vill, precis som Barnrättskommittén, att sexuella övergrepp alltid ska ge fängelse. Det är inte rimligt att sexuella övergrepp ger samma straff som till exempel nedskräpning.

Jag kan bara hålla med!

Categories:

Comments are closed