Barn kommer inte till tals, deras berättelser tas inte på allvar och anmälningsplikten fungerar inte som den ska i Sverige idag. Myndigheter samarbetar inte och tar i sina beslut större hänsyn till vuxna än till barn. Så skriver UNICEF i Svenska Dagbladet idag. Det är en hård dom över Sverige, men en rättvis dom.

UNICEF vill se en nationell handlingsplan för barn i socialt utanförskap.

De tar avstamp i konkreta fall där barns rättigheter inte har tillgodosetts. Samma fall som jag skrivit om här tidigare. Yara i Karlskrona som bara blev åtta år.  Flickan i Skaraborg som berättade om misshandel på förskolan men inte fick hjälp.

Debatten om barn som far illa fortsätter. Barn fortsätter att fara illa. När kommer vändpunkten? Vilket politiskt parti kommer att ta initiativ till blocköverskridande samarbete och till att sätta de här frågorna högt på dagordningen?

Categories:

Comments are closed