Det har ju skrivits spaltmeter om Skånepolisens ”analysregister” av kringresande. Kanske är allt sagt. Sent ute är jag också. Men jag skriver ändå, om inte annat för att jag mår bra av att visa min avsky.

Det jag känner är framförallt avsky. Avståndstagande, vrede, sorg, rädsla, men framför allt avsky.

Jag arbetar med barn, barn som bor i Sverige, barn av alla sorter. Stora och små, olika nationaliteter, olika kön, olika sexuella läggningar, olika religioner, olika intressen, olika beteenden, olika utseenden… Olika och unika barn…

De barn jag möter som definierar sig som romer är unika och olika varandra, på samma sätt som de andra.

Jag fylls av avsky över att någon annan definierar dem som romer, över att någon annan definierar vilka de är, över att någon annan har tagit sig friheten att klumpa ihop dem i ett register.

Jag fylls av avsky över att det är just polisen som upprättat registret.

För jag har sällan mött barn som möts av så mycket fördomar och negativ särbehandling som de barn som omgivningen definierat som romer. Om inte annat vill jag tala om hur fel jag tycker att det är. Vi är många som tycker att det är fel, antagligen många, många fler än de som försvarar fördomar, särbehandling och register. Det är viktigt att det syns!

Comments are closed