Läser i tidningen att en ung man häktats misstänkt för att ha våldtagit en kvinnlig medpatient på en psykiatrisk intensivvårdsavdelning (PIVA) i Malmö. Dit kommer patienter som har ett extra stort vårdbehov, ofta kraftigt utagerande. De flesta patienter är inte där frivilligt utan vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Miljön är avgränsad och personaltätheten hög.  Gissar att det kan vara ganska otäckt att vistas där. Det minsta man kan kräva är att det finns tillräckligt med personal för att de intagna inte ska utsättas för våld av de andra patienterna.

Men nu tror man alltså att en ung kvinna våldtagits på avdelningen. Enligt åklagaren har personal delvis bevittnat vad som hänt och ingripit. Ändå dröjde det fem dagar innan händelsen polisanmäldes.  Så här förklarar överläkaren fördröjningen i Sydsvenskan: Det hände på fredagen. Sen kom ju helgen. Och då hände inget. Sen fick man ha samtal med den som blivit utsatt för detta, för att ta ställning till om man skulle polisanmäla eller inte.

Våldtäkt är något mycket allvarligt. Allvaret blir än större om våldtäkten sker mot en människa som redan är skör och sårbar,  om våldtäkten sker på ett sjukhus där personal har ansvar för att vårda och skydda. Nog kan man ändra schemaläggning och se till att saker händer även på helgen när något så extremt inträffar!

Tvångsvård ställer stora krav. Berövar man en människa rätten att fatta egna beslut måste de beslut som fattas vara väldigt kloka. Låser man i en människa med tvång, måste miljön vara trygg och säker. Annars blir den tvångsvård som är till för att rädda liv  ett övergrepp.

Läser hur psykiatrin i Malmö beskriver sig själv på hemsidan: Psykiatrin i Malmö präglas av en humanistisk människosyn där alla har lika värde och där omtanke och respekt för patienten och andra kunders önskemål och förväntningar skall vara vägledande för arbetet.

Det låter bra. Jag hoppas att det stämmer, hoppas av hela mitt hjärta att ingen ansvarig tänkt tanken att våldtäkt mot en kvinna som är intagen på en intensivvårdsavdelning inom psykiatrin på något sätt skulle vara mindre allvarlig, och att man därför kan vänta tills efter helgen med att reagera.

 

Categories:

Comments are closed