Idag har jag pratat i Aula Magna på Stockholms universitet. Det var Lärarhögskolan som anordnade en Arbetsmarknadsdag för sina studenter. En punkt i programmet var ett seminarium om Barn i kris och barnrättigheter där jag var med. Jag hade sällskap av professor Ann-Christin Cederborg och Bris-ombudet Ulrika Eriksson. Jag pratade om våldsutsatta barn.

Vad har lärare för roll när det gäller barn i utsatta situationer och vad kommer de att möta i sitt arbete?

Bra initiativ av Lärarhögskolan!

Men det borde vara obligatoriskt för blivande lärare med undervisning om våldsutsatta barn och anmälningsplikt. Kunskap om våld och anmälningsskyldighet borde vara obligatorisk i yrken där man möter barn. Det är ett krav som både Barnombudsmannen och Rädda Barnen driver. Vuxna behöver kunskap för att kunna uppmärksamma elevers signaler om utsatthet. Idag är det möjligt att i Sverige bli lärare, socionom eller läkare utan att ha med sig kunskap om våldsutsatta barn.

Så här beskriver en ung flicka sin upplevelse av att inte bli sedd i skolan på Barnombudsmannens hemsida: – Det är nu tolv år sedan och fortfarande hänger mitt rop på hjälp på bildsalens dörr. Varje vecka passerar högstadieeleverna min ångest och smärta utan att ens lägga märke till det.

 

 

Categories:

Comments are closed