Läser Sydsvenskan och upptäcker att jag har missat något viktigt! En åklagare citeras, och hon säger att praxis förskjutits vad gäller brottet våldtäkt mot barn.

Våldtäkt mot barn infördes som ett brott 2005. Det innebar att det alltid är olagligt för en äldre person (över femton) att ha sex med ett barn under femton år. Det ska då klassas som våldtäkt mot barn. Lagen kom till för att skydda barn och ungdomar mot vuxna som vill ha sex med yngre. Det ska inte spela någon roll om den som är yngre än femton år vill ha sex.

Undantag från lagen skulle vara när två ganska jämnåriga (strax över respektive under femton år) hade sex med varandra och bägge var överens.

I det aktuella fallet misstänks en 18-årig kille för att ha haft sex med flera unga flickor, bland annat en trettonåring och en fjortonåring. Det ska finns filmer och foton som bevis på vad som hänt. Rättegång inleds nu med misstanke om nio brott, det handlar om sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering och olaga hot. Men inte våldtäkt mot barn.

Åklagarens motivering är att det inte finns någon typ av våld, hot eller tvång med i bilden.

Men vänta nu! Är inte tanken med lagen att barn under femton år inte kan lämna samtycke till sex? Att vuxna alltid har ett överläge? En artonåring är inte jämnårig med en trettonåring. Inte alls!

Det här är viktigt. När vuxna har sex med barn under femton år är det en våldtäkt, alltid en våldtäkt. Då ska man också åtala och döma för våldtäkt. Alltid.

Categories:

Comments are closed