Jag har just tagit del av en ny och reviderad version av Socialstyrelsens vägledning Hur upptäcka våldsutsatthet?.  Jag skrev om vägledningen för några dagar sedan.  Myndigheten står fast vid att socialtjänst och hälso- och sjukvård inte ska ställa rutinfrågor om våld. Inte ens i speciella verksamheter som barn- och ungdomspsykiatrin eller i socialtjänstens barn- och ungdomsgrupper. För Socialstyrelsen väger risken att någon skulle ta illa vid sig tyngre än risken för de våldsutsattas liv och hälsa.

Så, kontentan är att Socialstyrelsen rekommenderar att professionella bara ska fråga om våldsutsatthet när det finns särskilda indikationer, som särskilda symtom eller skador. Annars ska de vara tysta.

Vägledningen är inte publicerad än, men det blir den väl snart. Läs den inte. Ta istället ett djupt andetag, använd ditt sunda förnuft och fråga dig själv hur du ska upptäcka våldsutsatthet.

När jag gör det är svaret enkelt. Jag måste fråga.

Categories:

Comments are closed